Cơ cấu tổ chức - Chức năng nhiệm vụ

 
co cau 1
 

1. Cơ cấu Tổ chức :
Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Công ty bao gồm:

Giám đốc, Phó Giám đốc và 07 Phòng ban chức năng như sau:

- Phòng Tổ chức Hành chính

- Phòng Tài chính kế toán

- Phòng Kế hoạch Vật tư

- Phòng Công nghệ phần mềm

- Phòng Kỹ thuật Hệ thống mạng

- Phòng Đào tạo

- Phòng Kinh doanh

Về tổ chức đoàn thể, Công ty có Chi bộ, Công đoàn Cơ sở, Đoàn Thanh niên
 

co cau 2

 

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty:

a. Chức năng

- Xây dựng, triển khai và hỗ trợ các phần mềm dùng chung cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam

- Vận hành và bảo trì hệ thống mạng LAN, WAN Tổng Công ty Điện lực miền Nam

- Đào tạo CNTT và các phần mềm ứng dụng cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

b. Nhiệm vụ Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Nam  : là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm đưa nhanh các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và phát triển sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

Thực hiện định hướng về Công Nghệ Thông Tin của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam trong giai đoạn 2010-2015, Công ty Công Nghệ Thông Tin Điện lực Miền Nam đang chuyển dần sang mô hình hoạt động mới trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin với các chức năng sau:

- Trung tâm cơ sở dữ liệu của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam.

- Trung tâm Internet của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam nhằm quản lý nguồn thông tin và cung cấp thông tin dịch vụ khách hàng, tiến dần đến thương mại điện tử trong lĩnh vực kinh doanh bán điện.

- Trung tâm xây dựng và cung cấp các phần mềm phục vụ cho nhu cầu quản lý và kỹ thuật của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam.

- Trung tâm đào tạo về Công Nghệ Thông Tin cho toàn thể CBCNV trong Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam.

- Đơn vị tư vấn cho các Điện Lực trong công tác thiết kế, lắp đặt, bảo trì mạng LAN/WAN và các thiết bị khác như máy in, máy tính, HHU, AMR….

- Đầu mối trong việc phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai các phần mềm dùng chung cho Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam

 

khanh thanh02

Môi trường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây